اولویت‌های پژوهشی

- IBD , IBS

- سرطانهای دستگاه گوارش

- زخمهای گوارشی

- هپاتیت

- سلیاک