98

1-    بررسی اثر بخشی درمان بایرو بیوتیک ترکیبی حاوی لاکتوباسیلوس روتری، کازئی، اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم به همراه روی، منیزیم و کلسیم در کنار رژیم استاندارد 4 دارویی در بیماران مبتلا به عفونت هلیکو باکتر پیلوری

2-    بررسی امکان استفاده از محتوایDNA نمونه های خونی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ به عنوان بیومارکر جهت طراحی پروتوکلی برای غربالگری غیر تهاجمی