97

بررسی اثر کپسول گیاهی قاصدک بر تغییر میزان فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی از طریق مطالعه بالینی

-بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مراجعه کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی

-بررسی تأثیر ترکیب اتورواستاتین و تنوفوویر بر روی علایم و شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به سیروز جبران شده هپاتیت

-بررسی سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران با تشدید کولیت اولسروز

- بررسی اثربخشی  دواالبغم در کبد چرب

-بررسی ارتباط سطح ویتامین D سرم در مبتلایان بیماری های التهابی روده IBD

 

- بررسی تاثیر فصد بر تغییر میزان فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

 

- بررسی تاثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپیرین بر شدت فیبروز و عملکرد کبد در مقایسه با اترووستاتین به تنهایی در سیروزکریپتوژنیک جبران شده

- بررسی ارزش روخال اسکور در خونریزی گوارشی

- -         بررسی شیوع، عوارض و مرگ و میر و نیاز به جراحی در بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی در مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی قم 1397