95

 

مقایسه میزان موفقیت و پیامد های درمانی در بیماران مبتلا به سنگ های مجرای صفراوی متعدد (>3) یا بزرگ با قطر بیش از 15 میلی متر درمان شده به دورروش استاندارد و استنت گذاری CBD در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی در نیمه اول سال 1394

مجری :آقای دکتر حرمتی

طرح تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی

2

بررسي اثربخشي و عوارض دو روش درماني اتساع مكانيكال (بوژيناژ ساواری گيليارد) و جايگذاری موقت استنت خود باز شونده‌ی پوليفلكس در بيماران دچار تنگي‌های خوش‌خيم مری در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهيد بهشتی قم 1395 و 96

مجری : آقای دکتر حرمتی /دکتر محسن اشراقی/دکتر احمد کچویی

طرح تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی

3

مقایسه تاثیر دو رژیم دارویی بر مبنای کلاریتروملیسین و لوفلوکساسین بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری معده

دکتر احمد حرمتی/ دکتر محمد رضا قدیر

طرح تحقیقاتی دکتر جهانگیری

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی

4

بررسی تاثیر ترکیب آتوروستاتین و تنوفوویر بر روی علائم و شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمنB

دکتر احمد حرمتی/ دکتر محمد رضا قدیر

طرح تحقیقاتی (دکتر مولایی-رزیدنت داخلی)

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی