مقالات 95


بررسی تاثیر افزودن اتورواستاتین به درمان کلاسیک بر روی شدت فیبروز و عملکرد کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به کلینیک های گوارش و کبد استان قم

بررسی تأثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپیرین بر شدت فیبروز و عملکرد کبد در سیروز کریپتوژنیک جبران¬ شده. مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد قم - 1395

بررسی فراوانی دیورتیکول های دئودنوم در جامعه تحت مطالعه بیماران تحت ERCP

بررسی شیوع ، عوارض و مرگ ومیر نیاز به جراحی در بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی

بررسی ارتباط سطح ویتامین D سرم در مبتلایان بیماری های التهابی روده

بررسی تاثیر سه داروی اینترفرون-ریباورین-سولفو در بیماران مبتلا به هپاتیت C و عدم پاسخ به درمان استاندارد دو دارویی

بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین در پیشگیری از بیماری پانکراتیت پس از ERCP