کارشناس مرکز

 

 

طی ابلاغی از طرف معاون محترم پژوهشی و فناوری، سرکار خانم بتول سادات هاشمی کارشناس نشریات پزشکی، بعنوان کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد منصوب گردیدند.