اعضای هیات موسس

 

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات گوارش و کبد قم


ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نحوه عضویت در مرکز

1

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص

گوارش و کبد بالغین

تمام وقت

2

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

فوق تخصص

گوارش و کبد کودکان

تمام وقت

3

دکتر محمود پرهام

فوق تخصص

غدد بزرگسالان

نیمه وقت

4

دکتر سعید سرکشیکیان

فوق تخصص

گوارش و کبد بالغین

نیمه وقت

5

دکتر حسین ثقفی

فوق تخصص

کلیه وفشارخون

نیمه وقت

6

دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص

گوارش و کبد بالغین

نیمه وقت

7

دکتر جمشید وفایی منش

 فوق تخصص

گوارش و کبد بالغین

تمام وقت

 لینک سامانه علم سنجی جهت دریافت به  روز فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی


   دانلود : resumeh__dr_hormati_99_02_16-1.pdf           حجم فایل 2036 KB
   دانلود : dr.parham.pdf           حجم فایل 767 KB
   دانلود : vafaeimanesh_jamshid.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : cv.dr.sarkeshikian.pdf           حجم فایل 393 KB
   دانلود : cv.dr.ghadir.pdf           حجم فایل 376 KB