دبیر مرکز

 


آقای دکتر احمد حرمتی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین ، استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  بعنوان دبیر مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد می باشند.