معاون مرکز

 


آقای دکتر احمد حرمتی، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  به عنوان معاون مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد می باشند.

  

تلفکس: 2053 3612 25 (98+)

ایمیل: hormatia@yahoo.com

رزومه علمی