رئیس مرکز


طی ابلاغی از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم، آقای دکتر محمدرضا قدیر، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد قم منصوب گردیدند.


 

تلفکس: 2053 3612 25 (98+)

ایمیل: Ghadir1968@gmail.com