کنگره سالانه هفته

کنگره سالانه هفته "سلامت گوارش" به همت مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد در سال 1400

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد در سال 1400

ژورنال کلاب روش های تشخیص زودرس سرطان کولورکتال

ژورنال کلاب روش های تشخیص زودرس سرطان کولورکتال

وبینار کشوری گوارش با موضوع انجام آندوسکوپی و تمهیدات لازم در بیماران کرونا

وبینار کشوری گوارش با موضوع انجام آندوسکوپی و تمهیدات لازم در بیماران کرونا