انتصاب دکتر مهدی پزشکی مدرس بعنوان معاون مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد قم

انتصاب دکتر مهدی پزشکی مدرس بعنوان معاون مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد قم

فراخوان دعوت به همکاری در طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه ها

فراخوان دعوت به همکاری در طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

وبینار کنگره کشوری گوارش با موضوع انجام آندوسکوپی و تمهیدات لازم در بیماران کرونا

وبینار کنگره کشوری گوارش با موضوع انجام آندوسکوپی و تمهیدات لازم در بیماران کرونا

اجرای مرحله دوم طرح سرواپیدمیولوژیک COVID-19

اجرای مرحله دوم طرح سرواپیدمیولوژیک COVID-19