رئیس مرکز


طی ابلاغی از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم ، آقای دکتر محمدرضا قدیر فوق تخصص گوارش و کبد بالغین و دانشیارو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد قم منصوب گردیدند.